> Závěrečné ustanovení

Ochrana osobních údajů

Prodejce se řídí zákonem 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Změny dodacích podmínek.

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními a dodacími podmínkami, souhlasíte i s reklamačním řádem. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyvěsí na internetových stránkách www.naturalpisek.cz nejméně 1 den před účinností nových obchodních podmínek.