Jak nakupovat a informace o dopravě

Zboží si v on-line obchodu Natural může zákazník objednat několika různými způsoby.

Zákazník si může vybrat libovolné zboží z našeho katalogu. Většinu zboží máme skladem, v opačném případě budeme zákazníka kontaktovat a pokusíme se sjednat náhradu, popřípadě objednávku se zákazníkem opravíme nebo vystornujeme.

Objednání zboží

Zboží si může zákazník objednat několika různými způsoby:

 • Zákazník se může zaregistrovat, následně zboží vloží do košíku a odešle objednávku, nebo objednat bez předchozí registrace.

Ceny zboží jsou vždy uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky

Zákazník i prodejce může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku odeslání zboží. Pokud zruší objednávku prodejce, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodejce a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

DODACÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY

Zde se dozvíte, jakým způsobem zboží dodáme a jak u nás můžete platit.

Zaslání zboží

Zboží, které má být zasláno zásilkovou službou, musí být potvrzeno prodejcem. Zákazník emailem obdrží automatické potvrzení přijetí objednávky.  Touto zprávou dáváme na vědomí zákazníkovi, že se na objednávce pracuje. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.

Dodáváme zboží v rámci České republiky. 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodejce dodáno v co nejkratší době zásilkovou službou, obvykle do 1-3 pracovních dnů od  potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. V měsící prosinci prosím omluvte možné delší dodací lhůty než 3 dny z důvodu přetížení přepravních společností.

Způsob uhrazení ceny za zboží a doprava

Zákazník má na výběr ze dvou způsobů úhrady kupní ceny za zboží:

  • zboží je možné v plné výši zaplatit dobírkou (řidiči přepravní společnosti přijímají i platební karty, řidiči jsou vybaveni platebními terminály, takže nemusíte mít připravenou hotovost)
  • bankovním převodem

 

Dobírka
Platba proběhne v místě předání prostřednictvím smluvní zásilkové služby či pošty (hotovost bude předána kurýrovi zásilkové služby, nově je možné platit i platební kartou).

Platba bankovním převodem

Po přijetí objednávky Vám emailem příjdou pokyny k platbě nebo Vám na vyžádání vystavíme zálohou fakturu. Stačí jen poslat email na naturalprodejna@seznam.cz a do předmětu emailu napsat číslo objednávky a my Vám ji obratem zašleme na Váš email.

Zásilka se zbožím bude obsahovat vždy daňový doklad.

Doprava PPL, Česká pošta

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodejce prostřednictvím zásilkové služby, a to pouze po České republice.

Cena dopravy při odběru do 1 500,- Kč za zboží včetně DPH je stanovena na:

 PPL - 115,- Kč včetně DPH

Česká pošta balík na poštu  115,- Kč včetně DPH

Česká pošta balík do ruky 125,- Kč včetně DPH

V případě dodání zboží na dobírku je navýšena o  doběrečné  35,- Kč včetně DPH.

Při objednávce nad 1 500,- Kč včetně DPH je doprava ZDARMA a neplatí se ani žádné doběrečné.

Hmotnost jednoho balíku je max. 20kg.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V případě poškození samotného zboží zákazníkovi bude poskytnuta sleva nebo bude zasláno nové zboží.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Komunikace mezi zákazníkem a prodejcem

Komunikace mezi zákazníkem a prodejcem probíhá elektronickou poštou naturalprodejna@seznam.cz , nebo telefonicky na tel. 382213435.

 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Záruční doba, exspirace, reklamace, odstoupení od smlouvy.

Záruční doba, exspirace

U většiny potravin je vyznačena minimální trvanlivost. 

Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem otevřené nádobky na krém a údajem o době (v měsících nebo rocích). 
U drogerie jsou uváděny pouze šarže.

Postup reklamace

Zákazník nás může kontaktovat telefonicky nebo elektronickou poštou na adrese naturalprodejna@seznam.cz, následně domluvíme další postup vyřízení reklamace.

 1. Reklamaci zákazník nemusí dopředu ohlašovat, může reklamované zboží poslat zpět a ke zboží přiloží průvodní dopis k reklamaci. Zboží zákazník zašle zpět na provozovnu prodejce co nejdříve od nahlášení reklamace.
 2. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 3. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
 4. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).


Vyřízení reklamace

Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta na pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákon č. 634/1992 Sb.

Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Právo prodejce na odstoupení: Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, 
  a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění. 
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na emailovou adresu naturalprodejna@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí písemně na adresu provozovatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést: číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, nerozbalené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu 
s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.